Rättvis klimatomställning

Dan Björkqvist (HBL 21.8.2021) sällar sig till den skara debattörer som tror att lösningen på klimatutmaningen hittas bäst genom att peka finger.

För mig är klimatet en betydligt större utmaning, denna får inte förminskas genom att framföra lätta snäva deloptimeringar. Skall vi få en hållbar framtid kommer det att beröra var och en av oss och hela vår livsstil. Därför är det för mig oerhört viktigt att omställningen sker socialt, regionalt och ekonomiskt rättvist.

I många rapporter om den framtida kosten lyfts fisken upp som en viktig lösning ur klimatets synvinkel. Detta ser jag som positivt. Hur denna lösning skall se ut och vilka miljö- och klimatkonsekvenser den medför har jag inte sett svar på. Därför konstaterar jag att åtminstone kustfisket inte i dagsläget ser ut att kunna öka sin andel, om vi inte åtgärdar de problem som näringen brottas med. Varför kustfisket har minskat har många förklaringar. Skarven är enligt uppgifter från fiskarna en betydande faktor. Fiskarnas uppfattning styrks av åtminstone ett tiotal forskningsrapporter. Nämnas bland dessa kan (Hanson. S, m.fl. 2018) "Competition for the fish – fish extractation from the Baltic Sea by humans aquatic mammals and birds".

Såsom alla branscher i Finland har jordbruket gjort en vägkarta beträffande vägen mot klimatneutralitet. Denna i samarbete med Luke uppgjorda vägplan anger en realistisk och hållbar väg mot ett klimatneutralt jordbruk. Som jag redan betonade i intervjun är torvmarkerna problematiska och kräver speciella åtgärder. Vägkartan innehåller hållbara lösningsmodeller också för dessa. I stället för att plocka ut enskilda segment och peka finger vill jag se lösningar som är realistiska ur helhetens synvinkel och ger resultat. Därför är det nu dags att ta i bruk vägkartan.

Vidare vill jag rätta ett sakfel som smugit sig in i ursprungstexten i HBL (21.8 2021). I reportaget sägs att torvjordarna huvudsakligen finns vid kusten. Torvjordar finns i hela landet, främst dock i norra och Östra Finland. Torvjordarnas andel är relativt låg längs med kusten.

Vi har i dag många gångbara lösningar på att kraftigt reducera klimatutsläppen. Det jag saknar i debatten och från forskningshåll är ekonomiska analyser över totala kostnader och vem som blir vinnare och förlorare vid olika val. Vidare saknar jag samhällsforskning kring och konsekvensanalyser över hur olika grupper påverkas i samhället och vad detta betyder för samhällsdynamiken. Hoppas att vi i rask takt går framåt också här så att vi gör de rätta och rättvisa valen.

Vems politik som inger hopp lämnar jag åt läsarna att avgöra.

Anders Norrback Riksdagsledamot SFP

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning