Rättsstaten, EU, Ungern och vi

Europaminister Tytti Tuppurainen (SDP) och statsminister Antti Rinne (SDP) med EU-kommissarie Gunther Oettinger på besök i Helsingfors i juli. Bild: Lehtikuva / Mikko Stig

Det handlar inte om att styra EU-staternas politik när Finland och andra kräver att rättsstatsprincipen och andra centrala värderingar ska följas. De är EU:s kärna och utan dem finns egentligen inget EU.

Finland prioriterar under sin EU-ordförandeperiod unionens gemensamma värden – fred, säkerhet, stabilitet, demokrati och välstånd. Rättsstatsprincipen är i det sammanhanget väsentlig. Vi rör oss inte...