Råttor mer tillförlitliga än människor?

Tänk att det finns miljarder av människor överallt i världen som använder mobiltelefoner direkt mot örat nästan dygnet runt, och har gjort det i åratal.

5G-teknik upprör finländare i den mån att ett andra medborgarinitiativ (4711/juli 2019) startades redan innan det första initiativet (3844/mars 2019) löpt ut. Det låter angeläget, så jag försökte få en bild av problemet genom att kolla hemsidan www.stop5g.fi.

Såvitt jag förstår vill initiativtagarna varna för 5G-strålningens effekter på människors, särskilt barnens, fysiska hälsa. Tyvärr tycks ingen av dem vara kompetent på strålningseffekter. En av kontaktpersonerna är professor, vilket är imponerande nog. Men han är professor i pedagogik, inte i människors fysiologi.

Så jag tror hellre på den officiella sanningen om att 5G-strålningen är ofarlig för oss människor. Jag menar, varför skulle strålsäkerhetscentralen Stuk ljuga för oss? Jo, man kan ju misstänka att det finns en konspiration här, att stora multinationella företag vill driva fram 5G-tekniken för att kamma hem miljardvinster och göra aktieägarna lyckliga. Men ponera att om 5G-strålningen vore farlig för oss människor så skulle den faran gälla alla. Det vill säga, inte bara oss "vanliga människor". Vi talar ju om teknik som kommer att vara överallt. Självfallet skulle en eventuell 5G-fara drabba också Stuks personal och nämnda företag. Samt nämnda aktieägare. För att inte tala om barnen till alla dessa människor (Nokias Rajeev Suri inbegripen).

Jag må vara naiv, men jag kan inte tro att alla dessa människor agerar mot bättre vetande.

Men... Kanske de bara är dumma och inte förstår? Kanske de inte känner till det vetenskapliga experimentet med råttor som utvecklade elakartade tumörer när de utsattes för strålning som "var densamma som människan erhåller då hen använder mobiltelefonen direkt mot örat eller kroppen" (initiativtagarna, HBL Debatt 13.11)? Men tänk att det finns miljarder av människor överallt i världen som använder mobiltelefoner direkt mot örat nästan dygnet runt, och har gjort det i åratal. Det betyder att experimentet redan har gjorts utanför laboratoriet, utan tumörer (vad jag vet). Vilket experiment är mer tillförlitligt? Det med ett antal råttor i laboratoriet? Eller det med miljarder människor överallt i världen?

Sakari Aaltonen, Helsingfors

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning