Rättfärdigad makt som dagsverke

I min bokhylla finns sedan tonåren Dag Hammarskjölds bok ”Vägmärken”. En liten samling maximer och dikter som FN:s generalsekreterare hade lämnat efter sig. De hittades efter att planet han färdades i störtat i september 1961.

När FN:s säkerhetsråd förra veckoslutet för första gången i sin historia möttes utanför New York, på Dag Hammarskjölds gård Backåkra i Skåne, gav det mig anledning att plocka fram den lilla samlingen...