Rättfärdiga svenskans återkomst, SFP!

Kan "tvångssvenska" förvandlas till nyttosvenska?

Den aktiva och tidvis animerade diskussionen om SFP:s medverkan i den vänsterdominerade regeringen Rinne har lagt sig. Att SFP sedermera erbjöds två ministerposter kan ha påskyndats av de befogade orosmomenten om partiets påverkningsmöjligheter i den rödgröna koalitionen.

SFP har i regeringsprogrammet fått inklämt några i ett språkperspektiv positiva målsättningar och till och med beslut. I det avseendet har medverkan i regeringen burit frukt. Men de kritiska kommentarerna har inte låtit vänta på sig. I vissa väl insatta kretsar har framhållits att ett finländskt skolelevshuvud är begränsat och för mycket av det ena ämnet kan försvåra inlärningen av andra nyttiga ämnen. Svenska språket är ju dock inte enbart ett skolämne utan väcker tidvis och i vissa kretsar mer eller mindre befogade emotioner.

Kan SFP i regeringen rättfärdiga svenskans återkomst i studentskrivningsmiljö – om så sker? Kan "tvångssvenska" förvandlas till nyttosvenska? Faktum är och verkligheten avslöjar att den specifika frågan om studentsvenskan inte begränsar sig till skolan utan väcker (återuppväcker!) starka negativa känslor mot det som upplevs som den svenskspråkiga befolkningens "privilegierade" situation.

Turismen är en allt viktigare näring i Finland. Turismen föder sannolikt också mer nya arbetstillfällen än mången annan industri. Fokus har på sistone varit på asiatiska turister. Under en följd av år har jag jämte hustru aktivt strävat efter att uppsöka resemål i olika delar av Finland. En av de första frågorna har varit "hur ofta har ni besök av resenärer från de nordiska länderna?" Svaret är ofta rätt nedslående "i minskande utsträckning". Ofta saknas också presentationsmaterial på svenska. Detta möter vi framför allt i de mellersta och östra delarna av landet.

SFP:s Thomas Blomqvist sitter i regeringen som minister för nordiskt samarbete. Vissa onda tungor har ifrågasatt huruvida det ingår tillräckligt med arbete i den portföljen. Kunde det ligga i ministerns intresse att för de tilltagande små och medelstora turismföretagen i Finland betona vikten av att bemöta nordiska resenärer på ett större nordiskt språk? Ett aktivt bidrag av ett parti som också betonar vikten av företagande till att förbättra och förstärka företagens kommunikation med sina kunder.

Omsätt följaktligen diskussionsämnet nyttosvenska till praktiska åtgärder. Kanske i företagarbefrämjande samråd med den nya undervisningsministern Li Andersson. Kanske också ett litet led i strävan att skapa 60 000 nya arbetstillfällen.

Tom Palmberg Ingå

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning