Rättelse till faktarutan i anslutning till artikeln om en attitydundersökning på hbl.fi 6.6.2018 och i HBL 7.6

I tankesmedjan e2:s och Finska Kulturfondens attitydundersökning anser 84 procent av de svarande att korttidsanställda är i en dålig situation, vilket är en högre andel än de som anser att arbetslösa är i en dålig situation. Om de anser att korttidsanställda är i en sämre situation än arbetslösa frågades inte.

Faktarutan publicerades i anslutning till artikeln Attitydundersökning: Forskare betraktas med misstänksamhet – asylsökande och finlandssvenskar delar åsikterna.

Byggnadsarv kräver vård och goda produkter

På Illby gård i Borgå värnar man om det gamla genom att ta väl hand om sina byggnader. Målningen av karaktärshuset var ett stort projekt, men något man räknar med att ha glädje av länge. 13.6.2019 - 09.39