Rättelse till faktarutan i anslutning till artikeln om en attitydundersökning på hbl.fi 6.6.2018 och i HBL 7.6

I tankesmedjan e2:s och Finska Kulturfondens attitydundersökning anser 84 procent av de svarande att korttidsanställda är i en dålig situation, vilket är en högre andel än de som anser att arbetslösa är i en dålig situation. Om de anser att korttidsanställda är i en sämre situation än arbetslösa frågades inte.

Faktarutan publicerades i anslutning till artikeln Attitydundersökning: Forskare betraktas med misstänksamhet – asylsökande och finlandssvenskar delar åsikterna.

Hälsningar från riksdagen

Politiken möter många utmaningar, inte minst från populistiska och bakåtsträvande rörelser i Finland och i Europa. Jag vill fortsätta som riksdagsledamot och arbeta för en politisk kursändring i värdefrågorna. 15.3.2019 - 15.02