Rättelse till artikeln "Skammen är ett effektivt verktyg – nu trendar flygskam, matskam och coronaskam"

Kesko/Audi tillbakavisar Jan-Erik Lönnqvists uttalande i artikeln Skammen är ett effektivt verktyg – nu trendar flygskam, matskam och coronaskam på HBL.fi 8.9 2020 om att man skulle ha hotat åtala Lönnqvist för hatretorik. Något sådant hot har inte förekommit, enligt företaget.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning