Rättelse till artikeln om oppositionens interpellation (9.2.)