Rättelse till artikeln Miljövänliga bilar parkerar för halva priset

I en faktaruta i artikeln om att miljövänliga bilar parkerar för halva priset i Helsingfors (hbl.fi 27.2.) användes fel enhet.

Enheten för olika biltypers koldioxidutsläpp ska vara gram per kilometer, inte gram per 100 kilometer, som det felaktigt stod i faktarutan.