Rättelse till artikeln "Daghem kan slå igen på onsdag" i HBL 24.4 och på HBL.fi 23.4

Esbo stad beviljar inte automatiskt sina anställda ledigt på onsdagen, men uppmanar chefer att förhålla sig positivt till personal som ansöker om ledigt för att stanna hemma med sitt barn.