Rättelse: Pacius var inte den första

HBL 12.12 sidan 22: Fabian Dahlström påpekar med anledning av Sakari Ylivuoris kolumn att Fredrik Pacius inte var den första som skötte musiklärartjänsten vid universitetet i Helsingfors. Den äran tillkommer Carl (Karl) Wilhelm Salgé, som utnämndes i Åbo 1811 och följde med till den nya huvudstaden där han dog 1833. Pacius var sålunda musiklärare nummer 2.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03