Rättelse: Pacius var inte den första

HBL 12.12 sidan 22: Fabian Dahlström påpekar med anledning av Sakari Ylivuoris kolumn att Fredrik Pacius inte var den första som skötte musiklärartjänsten vid universitetet i Helsingfors. Den äran tillkommer Carl (Karl) Wilhelm Salgé, som utnämndes i Åbo 1811 och följde med till den nya huvudstaden där han dog 1833. Pacius var sålunda musiklärare nummer 2.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46