Rättelse: Pacius var inte den första

HBL 12.12 sidan 22: Fabian Dahlström påpekar med anledning av Sakari Ylivuoris kolumn att Fredrik Pacius inte var den första som skötte musiklärartjänsten vid universitetet i Helsingfors. Den äran tillkommer Carl (Karl) Wilhelm Salgé, som utnämndes i Åbo 1811 och följde med till den nya huvudstaden där han dog 1833. Pacius var sålunda musiklärare nummer 2.

Hälsningar från riksdagen

Politiken möter många utmaningar, inte minst från populistiska och bakåtsträvande rörelser i Finland och i Europa. Jag vill fortsätta som riksdagsledamot och arbeta för en politisk kursändring i värdefrågorna. 15.3.2019 - 15.02