Rättelse: Ledaren 7.8

Ledaren "Mer än ett huvudkontor" har korrigerats.