Rättelse: Ledaren 1.4.2019

I ledaren stod felaktigt att sexdagarskriget där Israel erövrade Golanhöjderna var 1973. Rätt årtal är 1967.