Rättelse: Krönikan 26.11

Krönikan om jungfru Maria innehöll en missvisande referens till katolicismens "obefläckade avlelse". Formuleringen borde ha varit: "Även om man föreställer sig Maria som en orörd jungfru, skymtar här...