Rättelse: Insändaren om offentlig finansiering för tredje sektorn 27.4.2021

Insändaren om offentlig finansiering om tredje sektorn innehöll ett redaktionellt språkfel.

I Katja Salojärvis debattartikel ska ordalydelsen i en mening i slutet av insändaren lyda så här: Uppriktig vilja till dialog finns nog inom tredje sektorn, och en bra dialog med fonderna för även jag för tillfället på andra forum. ska ordalydelsen i en mening i slutet av insändaren lyda så här: Uppriktig vilja till dialog finns nog inom tredje sektorn, och en bra dialog med fonderna för även jag för tillfället på andra forum.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skräddarsytt drömhem uppfyllde alla önskemål och höll budgeten

Mer läsning