Rättelse: I dag-kolumnen 13.1.2020

Precisering av kolumnens innehåll.

Henrika Francks kolumn (13.1.2020) har likheter med en kolumn i The Guardian skriven av André Spicer. Franck och Spicer är kolleger och diskuterar kontinuerligt ämnen relaterade till kolumnen. Likhete...