Rättelse: Artikeln om sexövergrepp i katolska kyrkan 21.2.2019.

I artikeln om sexövergreppen inom katolska kyrkan (21.2) använde vi begreppet "pedofilpräst" fel. Med pedofili avses en medicinsk eller biologisk avvikelse där personen i fråga attraheras sexuellt av...