Rättelse: Artikeln om scoutlägret 14.7.2016

I motsats till vad scoutledaren Jutta Alho hävdar i artikeln "Missnöjda scouter missar dyrt storläger" i HBL 14.7.2016, berättar man från Finlands scouter rf att alla från Alhos kår som ansökt om stödstipendium för lägerdeltagande också blivit beviljade stipendiet.

Finlands scouter vill också påminna att man kunnat erbjuda lägerstipendier till 975 personer som kommer från ekonomiskt svåra förhållanden, av totalt 1 200 ansökande. De här uppgifterna uteblev från den ursprungliga artikeln.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46