Rättelse: Artikeln om scoutlägret 14.7.2016

I motsats till vad scoutledaren Jutta Alho hävdar i artikeln "Missnöjda scouter missar dyrt storläger" i HBL 14.7.2016, berättar man från Finlands scouter rf att alla från Alhos kår som ansökt om stödstipendium för lägerdeltagande också blivit beviljade stipendiet.

Finlands scouter vill också påminna att man kunnat erbjuda lägerstipendier till 975 personer som kommer från ekonomiskt svåra förhållanden, av totalt 1 200 ansökande. De här uppgifterna uteblev från den ursprungliga artikeln.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00