Rättelse: Artikeln om scoutlägret 14.7.2016

I motsats till vad scoutledaren Jutta Alho hävdar i artikeln "Missnöjda scouter missar dyrt storläger" i HBL 14.7.2016, berättar man från Finlands scouter rf att alla från Alhos kår som ansökt om stödstipendium för lägerdeltagande också blivit beviljade stipendiet.

Finlands scouter vill också påminna att man kunnat erbjuda lägerstipendier till 975 personer som kommer från ekonomiskt svåra förhållanden, av totalt 1 200 ansökande. De här uppgifterna uteblev från den ursprungliga artikeln.

Byggnadsarv kräver vård och goda produkter

På Illby gård i Borgå värnar man om det gamla genom att ta väl hand om sina byggnader. Målningen av karaktärshuset var ett stort projekt, men något man räknar med att ha glädje av länge. 13.6.2019 - 09.39