Rättelse: Artikeln om mobilbetalningar 27.2.2018

I artikeln om mobilbetalningar i onsdagens HBL står felaktigt att Lokal-Tapiolas försäkringsbolag tillhör S-gruppen. Det korrekta är att Lokal-Tapiola samarbetar med S-gruppen och är delägare i S-banken.

Hälsningar från riksdagen

Politiken möter många utmaningar, inte minst från populistiska och bakåtsträvande rörelser i Finland och i Europa. Jag vill fortsätta som riksdagsledamot och arbeta för en politisk kursändring i värdefrågorna. 15.3.2019 - 15.02