Rättelse: Artikeln om Kapellet i Lovisa

Jean Sibelius vistades hos sin farmor i Lovisa, inte hos sin mormor såsom det ursprungligen stod i artikeln.