Rättelse: Apotekslicenser i Esbo

Rättelse till notis om ansökningar om apotekslicenser i Esbo, som publicerades den 20.7.2019. I notisen stod det tidigare att sex av 16 apotek som för tillfället finns i Esbo "tillhör en läkemedelsked...