Rättelse: Algoritmer, inte logaritmer

HBL 27.2 s. 25: I kolumnen talades felaktigt om logaritmer, då det som avsågs var algoritmer.