Rättelse

I tisdagens HBL fanns en artikel på sidorna 6 och 7 om badvakter i Helsingfors. I den stod att Lillforsens badstrand skulle vara obemannad. Det är fel: den är övervakad varje dag mellan klockan 10 och 18. Dessutom ligger stranden i Grindbacka, inte i närliggande Grinddal, som det stod i artikeln.

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning