Rättelse

Vid presentationen av sin nya bok i tisdags nämnde Björn Wahlroos en rad siffror som gällde Finlands ekonomiska utveckling. Statistikcentralens nationalräkenskaper visar dock att siffrorna, som återgavs i HBL 23.10, är inexakta. Wahlroos sade att Finlands bnp under tre år föll med 13 procent, när siffran enligt Statistikcentralen är 9,7 procent.

Wahlroos sade vidare att arbetsproduktiviteten från mitten av 1990-talet steg med 6–7 procent per år, när siffran för åren 1994–1998 i genomsnitt är 3 procent per år, enligt Statistikcentralen.

I texten sägs att Finland i över tio år satsat 4–5 procent av bnp per år på investeringar. Enligt Statistikcentralen har investeringarna per år under åren 2000–2018 varierat mellan 21,2 och 24,5 procent av bnp.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning