Rättelse

I en SPT-artikel om nödcentralernas kommunikationssystem Erica från tidigare i veckan stod felaktigt att Erica-systemet omfattar alla nödcentraler i Finland. Så är dock inte fallet eftersom man på Åland har egna system för hanteringen av myndighetskommunikation.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning