Rättelse

I en SPT-artikel om nödcentralernas kommunikationssystem Erica från tidigare i veckan stod felaktigt att Erica-systemet omfattar alla nödcentraler i Finland. Så är dock inte fallet eftersom man på Åland har egna system för hanteringen av myndighetskommunikation.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning