Rättelse

I en SPT-artikel om nödcentralernas kommunikationssystem Erica från tidigare i veckan stod felaktigt att Erica-systemet omfattar alla nödcentraler i Finland. Så är dock inte fallet eftersom man på Åland har egna system för hanteringen av myndighetskommunikation.

Skapa din framtid vid Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia är en studerande- och arbetslivsnära entreprenörsmässig högskola med högklassig utbildning på fyra orter: Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Novia har ca 4000 studerande, och vi tog pulsen på några av dem. 19.3.2020 - 15.23

Mer läsning