Rättelse

I måndagens I dag-kolumn (HBL 30.9) om ansvarsfull bolagsstyrning skriver prorektor Henrika Franck vid yrkeshögskolan Arcada att "Som en juridisk person har ett företag två grundläggande uppgifter: att överleva och att utvecklas. Ägarvinster är ändå inte företagets syfte, utan de är resultatet av företagets aktiviteter." Som ett förtydligande kan tilläggas att formuleringen i aktiebolagslagens 5 § (21.7.2006/624) ordagrant lyder: "Syftet med bolagets verksamhet är att bereda vinst åt aktieägarna, om inte annat föreskrivs i bolagsordningen."

Skapa din framtid vid Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia är en studerande- och arbetslivsnära entreprenörsmässig högskola med högklassig utbildning på fyra orter: Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Novia har ca 4000 studerande, och vi tog pulsen på några av dem. 19.3.2020 - 15.23

Mer läsning