Rättelse

I måndagens I dag-kolumn (HBL 30.9) om ansvarsfull bolagsstyrning skriver prorektor Henrika Franck vid yrkeshögskolan Arcada att "Som en juridisk person har ett företag två grundläggande uppgifter: att överleva och att utvecklas. Ägarvinster är ändå inte företagets syfte, utan de är resultatet av företagets aktiviteter." Som ett förtydligande kan tilläggas att formuleringen i aktiebolagslagens 5 § (21.7.2006/624) ordagrant lyder: "Syftet med bolagets verksamhet är att bereda vinst åt aktieägarna, om inte annat föreskrivs i bolagsordningen."

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning