Rättelse

HBL 4.9. I artikeln Rapport: Kvinnor förlorar mest på regeringens politik – den ekonomiska jämställdheten har försämrats uppges felaktigt att männens inkomster har vuxit med i snitt 450 euro och kvinnornas med 306 euro per år. Det är fel. Det handlar om den totala kumulativa ökningen under de tre granskade åren, 2016–2018.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03