Rättelse: Intervjun med Touko Niinimäki, vice ordförande för Finlands Svenska Gröna

I artikeln om De grönas partikongress i Vanda stod att Touko Niinimäki anser att bevakningen av de svenska frågorna har försvagats inom De gröna under Touko Aaltos ordförandeskap. Niinimäki har inte använt ordet försvagas, utan han sade att det finns behov av att utveckla De Grönas profil som ett tvåspråkigt parti.