Oklart när rättegång mot Madsen kan fortsätta – En av domstolens medlemmar fick hämtas med ambulans

En ambulans kör in vid domstolen i Köpenhamn. Bild: TT / Johan Nilsson

Mordrättegången mot Peter Madsen fick en dramatisk utveckling i slutskedet – mitt under åklagarens plädering inträffade någon form av insjuknande i rättssalen. Personen är enligt domstolen utom livsfara, men förhandlingen avbryts tills vidare.

Fakta

Därför dömdes Madsen för mord

Köpenhamns byret hänvisade till en lång räcka med omständigheter när Peter Madsen dömdes till livstids fängelse för bland annat mord, sexualbrott under särskilt försvårande omständigheter och brott mot griftefriden. Här är några av dem:

Madsens skiftande förklaringar.

Internetsökningar visar att Madsen var intresserad av grovt våld mot kvinnor.

Verktyg som använts vid styckningen togs till ubåten före avfärd och Madsen har inte gett en trovärdig till förklaring till varför.

Madsens förklaring att han ville skona anhöriga och därför ljugit anses inte vara trovärdig eftersom han styckat den döda.

Olycksförklaringen bedöms som icke trovärdig.

Rätten konstaterar att vissa skador uppkommit vid dödsögonblicket eller kort efter.

Kim Wall har bundits fast med spännband.

Byretten motiverar påföljden med att det är fråga om ett cyniskt och planerat sexuellt övergrepp och mord av en särskilt brutal karaktär på en slumpmässigt vald kvinna, som i sitt yrke som journalist tackat ja till en ubåtsfärd.

Åklagaren Kristian Kirk Petersen pläderade när någon plötsligt ropade att en ambulans skulle tillkallas. Många i rättssalen reagerade starkt på händelsen och flera sprang fram för att ge personen hjälp.

Enligt svenska medier handlar det om en av domstolens medlemmar.

Vad som händer med förhandlingen i Østre landsret är i nuläget oklart.

Två pläderingar skulle fylla den sista rättegångsdagen – när dagen skulle ubåtsbyggaren få veta om livstidsstraffet fastställs eller mildras av Østre landsret. Men morddömd kommer han att förbli för det brutala mordet på journalisten Kim Wall. Nu är det alltså först senare som domen kommer att meddelas på grund av händelsen i rättssalen.

Åklagarens pläderingar hann dra i gång, och åklagare Kristian Kirk Petersen redogjorde för tidigare domar där det precis som i detta fall blivit stränga straff mord, men han betonade att det finns särskilt försvårande omständigheter i ubåtsfallet.

Olika påföljder

Kirk sade bland annat att Madsen visat särskilt stor hänsynslöshet och planerat brottet. Att flera kvinnor kontaktades före avfärden med Kim Wall, men att de av olika anledningar tackat nej till en tur.

– Förutom Kim Wall som lämnade sin egen fest i jakten på en god journalistisk historia.

Tre slags påföljder står på spel när domen senare ska meddelas: ett tidsbestämt straff, livstids fängelse eller förvaring – det sistnämnda är ett tidsobestämt straff som Danmarks rättsliga råd bedömer att Madsen kan dömas till eftersom han betraktas som så pass farlig.

Psykologen och läkarna som har gjort den rättspsykiatriska undersökningen anser att Madsen har narcissistiska och psykopatiska drag. Madsen anses lida av allvarlig brist på empati, ånger och skuldkänslor, men bedöms inte lida av en allvarlig psykisk störning som skulle kunna utesluta fängelse.

Åklagarsidan ska plädera för ett tidsobestämt straff, medan försvaret arbetar för ett mildare straff.

"Kan slippa livstid"

Advokaten Mette Grith Stage, som följt fallet på distans, tror att det finns en möjlighet för Peter Madsen att slippa livstid.

– Men då tror jag att det är mer sannolikt att han får förvaring och det grundar jag på upplysningarna i mentalundersökningen, sade hon till TT inför rättegångsstarten.

Hon föreställer sig att försvaret bland annat lägger vikt vid att Madsen tidigare är ostraffad och dansk rättspraxis vid ett enstaka mord.

– Normalt ska det vara flera mord eller ett enstaka mord i kombination med mycket personfarlig kriminalitet för livstid, sade Grith Stage.

Vid pläderingen lär dock åklagaren se helt annorlunda på saken, resonerar hon.

– Han kommer att argumentera för att det inte bara rör sig om ett mord, utan att det är mycket annat allvarligt inblandat. Att Madsen hållit henne inspärrad i ubåten, utsatt henne för sexuellt övergrepp och styckat kroppen, sade Grith Stage till TT.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03