Rättegången mot Åland Post: Snabba beslut efter beslag i postverkets lokaler

Rättegången fortsätter på onsdag med vittnesförhör. Bild: Jonas Edsvik/Nya Åland

Åland Post fattade en rad snabba beslut dagen efter att tullen beslagtog Authentic Produces varor 2017. Det visade e-post som Ålands tingsrätt tog del av på tisdagen.

Rättegången mot Ålands Post fortsatte under tisdagen i Ålands tingsrätt. Sex anställda vid Ålands Post, bland dem vd Henrik Lundberg, åtalas för smuggling, grovt skattebedrägeri och grovt dopningsbrott.

Rättegången gäller varor som Åland Post packade och distribuerade till kunder för det brittiska bolaget Authentic Produce Limiteds räkning från 2015 till 2017. Genom att uppge sig som deklarant för varorna kunde Åland Post dra av momsen.

Rättegången vid Ålands tingsrätt inleddes förra veckans onsdag.

Sex personer åtalas för grovt skattebedrägeri, smuggling och grovt dopingbrott. Åland Post Ab som bolag åtalas för smuggling. Alla åtalade förnekar brotten.

2017 gjorde tullen ett tillslag i Åland Posts lokaler och lade beslag på produkter från det amerikanska företaget Authentic Produce Ltd, APL. APL hade anlitat Åland Post för packning och distribution inom EU.

Enligt tullen var en del av produkterna tillståndspliktiga läkemedel som importerats till Finland utan tillstånd. Tullen ansåg också att Åland Post var importör eftersom Åland Post hade tagit in varorna in i sin egen momsredovisning.

Tisdagens behandling ägnades åt en genomgång av skriftligt material, till exempel Åland Posts interna e- postkommunikation och mejlkontakt med tulltjänstemän.

Stopp efter beslag

Utifrån det skriftliga materialet framgår det att Lundberg fattade snabba beslut efter att tullen i mars 2017 beslagtagit Authentic Produces varor som fanns i Åland Posts lokaler.

I ett mejl till ekonomichefen Johan Sundblom skrev Lundberg att avtalet med Authentic Produce skulle avslutas omedelbart, och att Åland Post skulle sluta stå som importör för varor som förtärs eller används på huden – alltså livsmedel, läkemedel, kosmetika och liknande varor.

Åland Post skulle dessutom med omedelbar verkan sluta stå som importör för varor från tredje land.

Åtalseftergifter

Rätten gick också igenom flera beslut om åtalseftergift för Åland Posts förtullare som också varit misstänkta för smuggling, grovt skattebedrägeri och grovt dopningsbrott.

Gemensamt för dem var att de hade förtullat Authentic Produces försändelser. Förtullarna hade lärt sig arbetsuppgifterna av sina medarbetare och i kontakt med tulltjänstemän. De hade fått tips om hur förtullningarna kunde förenklas och snabbas upp. Ett sätt var att slå samman varukoder.

Något brottsuppsåt fanns däremot inte. Förtullarna hade ingen direktkontakt med kunderna och de hade uppfattningen att allt gjordes enligt regelverket.

Möte med tullen

Försvaret lyfte fram dokument om ett möte mellan Åland Post och tulltjänstemän våren 2015. Tullen begärde och fick en skriftlig redogörelse för hur Åland Post skötte förtullningen av varor för sina kunders räkning.

Efter det ska tullen ha kommit fram till att Åland Posts förtullningar "tills vidare" kunde skötas som tidigare.

Tullen hade alltså känt till Åland Posts förfarande sedan 2015.

Rättegången fortsätter på onsdag med vittnesförhör.

Läs också: Försvaret sågar åklagarens alla yrkanden i Åland Post-rättegången

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning