Rätt riktning med tariffzoner

Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Om allt går som planerat införs zoner i kollektivtrafiken i huvudstadsregionen vid årsskiftet. Det är en välkommen förändring även om priserna stiger en aning för dem som rör sig bara inom zonerna.

Det går inte alltid som på räls med reformer i huvudstadsregionens kollektivtrafik. Förhoppningsvis går övergången till zontariffer smärtfriare än det gick med västmetron. Zonerna har också förberetts länge.

Zonerna innebär att avgifterna för kollektivtrafiken inte längre följer stadsgränserna. Det är bra eftersom folks behov att röra sig inte heller följer stadsgränserna. Väldigt många bor i en stad och arbetar eller studerar i en annan. Ur mångas synvinkel är stadsgränsen som zongräns alltså konstgjord.

Det blir visserligen lite dyrare för dem som nu rör sig till exempel bara inom zon A. I framtiden gäller biljetterna alltid i minst två zoner och priset stiger alltså lite för dem som rör sig enbart inom Helsingfors. Men särskilt för dem som har månadsbiljett är prisökningen så liten att en enda enkelbiljett i dag till Esbo eller Vanda kostar mer än förhöjningen. För dem som varje dag rör sig mellan två städer kommer resorna efter tariffreformen att bli klart förmånligare. Samtidigt byggs trafiknätet ut. Allt det här innebär troligen att allt fler kommer att åka kollektivt. Det är bra på väldigt många sätt.

Städerna i huvudstadsregionen har haft väldigt svårt att se på regionen som en helhet och ordna olika slag av verksamheter utifrån helheten. I stället har man stirrat blint på den egna staden och backat upp beslutsfattarna och tjänstemännen och deras makt inom den egna staden.

Men för oss som bor i huvudstadsregionen har stadsgränserna inte så stor betydelse fast många av oss gärna framhäver att vi är infödda helsingforsare eller Vandabor sedan generationer – det viktigaste är ändå att vardagen och servicen fungerar smidigt. Tariffzonerna är därför ett steg i rätt riktning.

Susanna Ginman Chef för opinionsavdelningen

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46