Rätt och riktigt att beskatta inkomster

Den som haft turen att få höga inkomster kan bra betala en högre procent i skatt.

Henrik Andersin (HBL Debatt 22.9) försöker med några krångliga räkneexempel förklara varför den progressiva inkomstskatten är fördärvlig. Men hans slutsats att marginalskatten begränsar utbudet på tjänster, är föga trovärdigt. Och förresten: Det verkar finnas en uppfattning om att sysselsättning och tillgång till tjänster är det viktigaste för landets ekonomi, bland annat för att de genererar skatteinkomster, fastän ändå hela vår existens i grund och botten bygger på att vi har tillgång till materiella resurser plus energi i olika former. Vi blir inte rikare av att konsumera mera eller tvätta varandras skjortor.

Penningekonomin har existerat i några hundra år, medan mänskligheten i tusentals år varit och alltjämt är helt beroende av de faktiska resurser som ger mat, kläder, husrum och värme. Fokus i diskussionerna om ekonomi borde alltså flyttas från pengar, som är något fiktivt, ett påhittat betalningsmedel, till mera reella ting.

När beskattning en gång i tiden togs i bruk för att bekosta prästernas leverne blev bönderna tvungna att betala en tionde av sin skörd. Sålunda utkrävdes som skatt en del av de resurser som skapades, med andra ord en del av inkomsterna. Och kungar och fogdar har senare hittat på nya skatter för att finansiera krigföring, slottsbyggen och hovliv med mera. Numera betalas inkomstskatt till staten med pengar och skatten används till allmännyttiga ändamål, för medborgarnas väl.

Det är rätt och riktigt att beskatta inkomster, i synnerhet som en persons inkomster i dag inte enbart är ett resultat av hans egna insatser utan, vilket tidigare flera gånger påpekats, är beroende av ett fungerande samhällsmaskineri och av arbete som utförs av andra. Den som haft turen att få höga inkomster kan bra betala en högre procent i skatt. Och om progressiviteten minskar någons intresse för tilläggsinkomster ger det kanske andra en chans att förtjäna något. Så varför inte acceptera progressiviteten? Den gör ju ändå inte en höginkomsttagare till låginkomsttagare.

Vill någon kanske att skatt på förmögenhet och arv skall höjas i stället? Sådan skatt är detsamma som en långsam konfiskering av egendom – en omfördelning, som inte tillför oss nya resurser. Och skatt på konsumtion av dagligvaror drabbar som känt främst dem som har låga inkomster. Skatt borde därför i första hand utkrävas där värde uppstår, det vill säga på löne- och kapitalinkomsterna.

Jan-Erik Ingvall, Helsingfors

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Lahtismuseer erbjuder guldkantade skidminnen och radio- och tv-nostalgi

Mer läsning