Rätt mat sätter fart på spermierna

Spermiernas rörelseförmåga mognar under de sista dagarna av bildningsprocessen. Då tycks kosten spela en viktig roll, enligt en ny studie. Bild: Kallestad Gorm/TT

Hälsosammare kost kan göra susen för en man som har spermier med dålig rörlighet. Det framgår av en ny svensk studie. – Efter bara en vecka kunde vi se en markant förbättring av spermiernas rörlighet, säger Anita Öst, forskare på Linköpings universitet.

– Att det var så snabb effekt av kosten var verkligen förvånande. Det betyder att många som har svårt att få barn kan bli hjälpta av att lägga om sin diet, säger Anita Öst vid institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper.

Upptäckten kom som något av en överraskning i samband med att forskarna egentligen skulle studera om kosten påverkar andra egenskaper hos spermierna.

Tidigare forskning på bland annat bananflugor har visat att hannar som matas med socker före parningen får tjockare barn. Det är en så kallad epigenetisk effekt som inte har med spermiernas arvsmassa att göra, utan styrs av molekyler som reglerar hur arvsmassan blir avläst hos fostret. Nu ville forskarna studera dessa styrmolekyler hos människan.

Inledande spermieprov

Femton friska, normalviktiga män i åldern 20–27 år deltog i försöket. Först fick alla deltagare lämna ett spermieprov. Därefter sattes de på en veckas strängt reglerad diet, så att alla skulle hamna på en baslinje inför den avslutande veckan då den hälsosamma basdieten kompletterades med ett högt sockerintag motsvarande 3,5 liter läsk om dagen.

Den inledande provtagningen visade att fem av männen hade spermier med så dålig rörlighet att de låg nära eller under det undre gränsvärdet. Det speglar ganska väl situationen i övriga Sverige, där dålig spermiekvalitet är ett ökande problem, skriver forskarna i studien som publiceras i tidskriften Plos Biology.

– Men efter en vecka med hälsosam diet kom alla fem upp till de högre nivåerna. De som redan hade bra kvalitet påverkades inte märkbart, säger Anita Öst.

Läs också: Bästa maten för penisen

Så vad ska en man äta för att få fart på spermierna?

– Det är inget magiskt. Det handlar om en kost som är ganska fettsnål och bygger på långsamma kolhydrater och stora mängder grönsaker i stället för socker. De åt helt enkelt enligt de nordiska näringsrekommendationerna. Men då ska man också komma ihåg att nästan ingen av oss i Norden följer den dieten i normala fall, säger Anita Öst.

Som exempel nämner hon att deltagarna bland annat fick körsbärstomater, morötter och mandlar till mellanmål.

Hjälp för barnlösa

I Sverige har 10–15 procent av alla par svårigheter att få barn. Det beror på en mängd olika saker, bland annat dålig spermiekvalitet. I dessa fall tror Anita Öst att det kan vara värt att undersöka om en hälsosammare diet kan vara lösningen.

– Det är väldigt många män som har problem med spermiekvaliteten, det är en starkt nedåtgående trend över nästan hela världen. Här såg vi att det tycks finnas en tydlig koppling till kosten. Så det kan vara värt att testa, för dem som har svårt att få barn.

När det gäller studiens huvudsyfte, att undersöka hur kosten påverkar epigenetiska faktorer hos spermierna, kunde forskarna se att den avslutande veckans sockerrika diet förändrade sådana molekyler som antas reglera hur arvsmassan blir avläst hos avkomman. Det stämmer väl överens med tidigare djurstudier, men än så länge går det inte säga hur effekten blir hos människor.

– Vi börjar ringa in de epigenetiska faktorerna, men vi är långt ifrån säkra på hur de påverkas. Så där krävs det fler och större studier, säger Anita Öst.

Spermier är de manliga könscellerna och bildas inuti kanaler i testiklarna. Varje dygn bildas cirka 100 miljoner nya spermier.

Det tar cirka 70 dagar för spermierna att bildas. I slutet sker en mognadsprocess, då spermierna får sin förmåga att simma. Troligen är det även då som spermierna kan få så kallade epigenetiska faktorer, som påverkar hur arvsmassan blir avläst hos avkomman. Hittills har det visats i djurförsök till exempel visats att hannar som får sockerrik kost före parningen får tjockare barn.

Avgörande för en mans fertilitet är antalet levande, friska, spermier i sädesvätskan och deras rörlighet. Mannens sperma innehåller normalt 20–250 miljoner spermier per milliliter, med en genomsnittlig koncentration av 65 miljoner spermier per milliliter. Över 20 miljoner per milliliter anses dock vara "normalt". En genomsnittlig sädesavgång (ejakulat) innehåller cirka tre milliliter sädesvätska.

Spermien är betydligt mindre än ägget. I samband med befruktningen smälter ägget och spermien samman och bildar en befruktad äggcell (zygot) som först därefter börjar dela på sig för att bilda en ny individ.

Källa: Nationalencyklopedin & Anita Öst

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning