Rått kött till husdjur förknippat med risker

Färskfoder kan innehålla parasiter och hälsovådliga bakterier. Det gäller att se upp med hygienen då katten ska utfordras. Bild:

En grupp nederländska forskare varnade i januari för att färskfoder som innehåller rått kött kan innehålla hälsovådliga bakterier och parasiter. Nu startar livsmedelssäkerhetsverket Evira en egen utredning för att komma parasiterna på spåren.

Den nederländska rapporten analyserade förekomsten av zoonotiska bakteriella och parasitiska patogener. Med zoonotisk avses något sjukdomsframkallande som kan smitta mellan djur och människa. Analysen visade att det finns gott om sjukdomsframkallande patogener i råa köttprodukter till husdjur. Dessa patogener utgör en risk för både djuret och ägaren. Det nederländska forskarteamet rekommenderar därför att man undviker djurmat som innehåller rått kött.

Fakta

Så här hanterar du färskfoder

Använd redskap av metall eller keramiskt material, tvätta dem genast efter användningen med hett vatten (över 70°C). Använd inte redskap av trä eftersom de inte går att få rena.

Tvätta husdjurets mat- och vattenskål. Bakterierna trivs bra på ytan av kärl och i dricksvatten.

Använd olika skärbräden och redskap när du tillreder mat till människor och till djur.

Hantera och förvara livsmedel åtskilt från färskfoder för husdjur.

Undvik att röra med händerna vid färskfoder.

Förvara färskfodret i förpackningen, inte som lös vara till exempel i kylskåpet eller frysen.

Se till att småbarnen inte kommer åt hundmaten i köket.

Använd upptinat färskfoder så snart som möjligt efter upptiningen. Frys inte in upptinat färskfoder på nytt. Förvara inte upptinat färskfoder flera dagar i kylskåp.

Tvätta alltid händerna efter att du hanterat färskfoder. Färskfoder är en bra grogrund för bakterier.

– Förstås finns det fler risker då man hanterar mat som inte har värmts upp. Färskfodret kan innehålla bakterier som är skadliga för människan men inte framkallar symtom hos husdjuren, säger överinspektör Hanna Laatio på Evira.

På företaget Mush i Jakobstad köper man inte Eviras uppmaning till försiktighet. Familjeföretaget Mush som grundades år 2004 har varit en del av Snellmankoncernen sedan 2011.

– Det finns goda och dåliga bakterier i alla råvaror som innehåller rått kött. De hotbilder som de nederländska forskarna beskriver är inte ett problem i Finland. Vi har god slakthygien och har nolltolerans då det gäller salmonella, vilket inte är fallet i Centraleuropa, säger vd Magnus Pettersson på Mush.

Företaget Mush har specialiserat sig på försäljning av färskfoder till hundar och katter. Produkterna innehåller rått kött, men enligt Pettersson förlitar man sig endast på inhemska köttprodukter.

– Ifall vi vänder på steken så ser jag det som en möjlighet att exportera rent färskfoder till Centraleuropa eftersom våra produkter inte tampas med de problem som beskrivs i den nederländska undersökningen, säger Magnus Pettersson.

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira ser man inte lika hoppfullt på situationen.

– Visst finns det skadliga bakterier också på de finska slakterierna. Vi kan inte kategoriskt tänka att vi är bättre på att sköta hygienen och hålla mikroberna och parasiterna på avstånd, säger Laatio.

Svårt att övervaka

Evira publicerade förra veckan ett memorandum med handfasta tips på hur man ska hantera färskfoder av animaliskt ursprung i hemmen (se faktarutan) för att mota Olle i grind. "Färskfoder är oundvikligen förknippat med större mikrobiologiska risker än upphettat foder", slår Eviras memorandum fast. Livsmedelssäkerhetsverket varnar i synnerhet för förekomsten av campylobacter, Ehec och salmonella som kan förorsaka sjukdomar hos människor.

Enligt Laatio kommer Evira inom kort att påbörja en undersökning om de mikrobiologiska risker som är förbundna med färskfoder och rått kött för husdjur. Eviras laboratorium ska analysera prover som ska tas på utländskt och inhemskt färskfoder. Resultaten utvärderas i en rapport som ligger som grund för livsmedelssäkerhetsverkets rekommendationer.

– Vi har ju en öppen marknad inom EU, vilket innebär att utländskt färskfoder från andra EU-länder redan finns till salu i Finland, säger Hanna Laatio.

Enligt Laatio är den existerande finländska lagstiftningen knepig att tolka då lagtexterna innehåller svepande formuleringar och krav som är svåra att övervaka.

– Det är lätt att övervaka förekomsten av patogena mikrober där det finns klara gränsvärden. Men i vissa fall säger lagen bara att hanteringen av färskfoder och råmat av animaliskt ursprung inte får förorsaka hälsorisker för människor, djur eller miljön. En sådan reglering är mycket svår att övervaka i praktiken, säger Hanna Laatio.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03