Ratificera konventionen för ett globalt förbud mot atomvapen

Bild: Wilfred Hildonen

Sveriges och Finlands stegvisa avståndstagande från neutraliteten utgör ytterligare ett nytt hot mot världsfreden.