Rastis i Nordsjö firar med egen teaterpjäs

Det har i höst gått 20 år sedan allaktivitetshuset Rastis i Nordsjö slog upp sina dörrar. Då var huset en föregångare med daghem, skola och ungdomsgård under samma tak, tillsammans med ett antal kulturaktörer. I dag firar man med fester hela dagen.

Rastis är medelpunkten i alla svenska Nordsjöbarns liv – det är här de börjar i dagis som små, går vidare till förskolan och känner huset utan och innan redan när det är dags för skolstart. På eftermiddagen förvandlas matsalen till ungdomsgård och erbjuder barnen en naturlig samlingsplats. Vardagskvällar och lördagar är huset reserverat för tonåringar.

Fakta

20-årsfest hela dagen

Rastis att firar sina 20 år med två olika fester fredagen den 3 november – en dagsfest för husets egna barn och en kvällsfest för föräldrar och inbjudna.

Under båda festerna visas Rastis-sagan som teaterpjäs. Eleverna i årskurs 6 har övat in pjäsen, som är omarbetad av dramaläraren Minna Valkama och tonsatt av läraren Jesper Eklund. Sagan skrevs av Åbo-konstnären Jan-Erik Andersson, som också har gjort konstverken i och utanför huset.

Festen kulminerar i en eldshow med gruppen Tulikansa på bakgården cirka klockan 19.15. Alla Nordsjöbor är välkomna att titta på showen mellan Rastis och simhallen.

Rastis invigdes på svenska dagen 1997.

– Ur barnets synvinkel fungerar det här huset väldigt bra, många börjar här redan som 1-åringar och flyttar uppåt när de växer. Det blir ett bekant ställe där de känner både personalen och de andra barnen, säger rektor Michaela Lindqvist vid Nordsjö lågstadieskola.

Skolan har i dagens läge cirka 150 elever och daghemmet 80 barn. Samtliga åtta klasslärare är behöriga. Tack vare Luckans integrationsprojekt har skolan under de senaste åren också fått ta emot några invandrarbarn, vilket Lindqvist upplever som positivt, då de flesta inflyttare i staden integreras på finska.

– Språkmiljön här i Rastis är väldigt svensk. Barnen talar svenska också på rasterna trots att de flesta kommer från tvåspråkiga hem. Det tror jag vi kan tacka daghemmet för, där har barnen lärt sig att vara konsekventa med språket och fortsätter senare av bara farten, säger Lindqvist som också har erfarenhet från andra skolor i Helsingfors. Hon har varit rektor för Nordsjö och Östersundom skolor i tre år nu.

Färgglatt hus

Allaktivitetshuset Rastis planerades länge och när det väl byggdes representerade det nytänkande inom skolvärlden, då så många olika instanser samsades om samma kvadratmetrar. I början fanns också Rastis kulturbyrå här, men det flyttade över till Nordhuset 2010 och i stället kom Östra Helsingfors musikinstitut. Dessutom ordnar Arbis Östra, Matteus församling, Folkhälsan och idrottsföreningen Viikingit verksamhet i huset, liksom den aktiva Hem- och skola-föreningen Nora.

– För vår del fungerar huset riktigt bra, även om vi har det ganska trångt, alla undervisningsutrymmen utom slöjdsalen används som klassrum. Vi har inom ramen för ett pilotprojekt om pulpetfria skolan skapat en öppen lärmiljö i aulan, dit vi också har flyttat hela skolbiblioteket. Det fungerar bra, nu kan även dagisbarnen läsa skolans böcker, säger Lindqvist.

Båda inne i Rastis och ute på gården finns en rad konstverk av Jan-Erik Andersson. Flaggstången är lite mera utsmyckad än vad som är vanligt på andra skolgårdar i Helsingfors. Bild: Leif Weckström

De gångna tjugo åren har satt förvånansvärt få spår på skolhuset, som är ritat av arkitekt Carl-Johan Slotte – dörrar och pelare lyser klargröna, inget ser slitet ut. Rastis-sagan, som är skriven av konstnären Jan-Erik Andersson, syns överallt. I aulan står en staty som föreställer pappaön med knäckebrödshuset på axeln, ett konstverk som alla Nordsjöbarn känner igen. På alla dörrar står roliga namn som Kling och klang eller Häng och fläng – bakom dem finns festsalen respektive gympasalen.

Inne i festsalen pågår teaterövningar, det är årskurs 6 som övar på pjäsen Resan dit regnbågen bor, en omarbetad version av Rastis-sagan som klassen ska framföra under dagens fester.

Siffror i förskolan

I Nordsjö med omnejd finns ett par andra svenskspråkiga daghem, men senast i förskoleåldern samlas alla barn i årskullen till Rastis. Just nu har förskolan 22 barn, klart färre än året innan, då ettorna nu är över 30 och därför fördelad i A- och B-klasser.

6-åriga Tiara går i Åskmolnets förskola och målar koncentrerat djurfigurer på en mandala. Bild: Leif Weckström

Inne hos förskolegruppen Åskmolnet, som förstås fått sitt dramatiska namn ur Rastis-sagan som verkar sätta sin prägel på det mesta i huset, råder ett harmoniskt lugn. Barnen sitter eller ligger och färglägger mandalabilder och har en lugn stund före lunchen. Alex Holmqvist är nästan klar med sin runda teckning, han har färglagt röda dinosaurier.

– Jag tycker om dinon. Här på förskolan tycker jag mest om att leka i vattenleken, säger Alex.

Tiara färglägger djur på en bondgård och Linnea har valt bara gröna och bruna färger till något som liknar nötter.

– Nej, det är inte nötter utan ekollon. Men, varför har vi ingen musik på?

Bristen på musik åtgärdas snabbt när personalen sätter på CD-skivan med instrumentalmusik. Barnträdgårdslärare Linda Livola berättar att förskolebarnen under de senaste veckorna har jobbat med en aktivitetstavla, där ett femtontal olika uppgifter finns listade och barnen får en stämpel för varje utförd aktivitet – det kan vara sifferspel, Uno, matematikspel på pekplatta eller att ordna sifferkort i rätt ordning. Siffror i olika former är temat just nu i förskolan.

Nordsjö lågstadieskola har en betydligt längre historia än huset det nu verkar i. Föregångaren Nordsjö folkskola grundades 1883 och verkade först i ett hus på Porslaxvägen, men skolan har funnits på många olika adresser innan Rastis byggdes på Fjärdstråket 6.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03