Rasistiska åsikter är okej i Sverige – medlemskap i ”fredlig” rasistorganisation också

Bild: Wilfred Hildonen

Ska rasistiska organisationer kunna upplösas som i Finland och i Tyskland. Nej, blev svaret av den parlamentariskt tillsatta kommitté som funderade på frågan i två år. Däremot blir medlemskap ett brott om sammanslutningen beter sig våldsamt, men till exempel nazipropaganda är inte ett brott.

I Sverige anmäls cirka 6 000 hatbrott varje år. Siffran har varit densamma i flera år. Dilemmat har varit att bara ett fåtal av anmälningarna går så långt som till åtal. Slutresultatet av utredaren Da...