Räsänen under remissdebatten: "Coronaviruset bör stoppas helt"

Testa, testa, testa. Det är Päivi Räsänens (KD) åsikt om hur coronaspridningen stoppas. Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Statsminister Sanna Marin (SDP) lovar att regeringen slutar tillämpa beredskapslagen så fort den inte längre är nödvändig.

Beredskapslagen har aktiverats för att bekämpa coronavirusets spridning i Finland. På onsdagen diskuterade riksdagen användningen av beredskapslagen och ledamöter över partigränserna gav sitt stöd åt regeringen.

– Vi följer hela tiden med situationen och om förordningarna inte längre är nödvändiga så kommer de att upphöra att gälla, sade statsminister Sanna Marin (SDP).

För att lyckas med det så måste vi testa, testa, testa.

Diskussionen kom i stället att handla om beredskapen och de problem som dels coronaviruset, dels åtgärderna mot det, har förorsakat.

– Förordningarna inskränker kraftigt på medborgarnas rättigheter och slår hårt mot ekonomin. Därför hoppas jag att regeringen i sin strategi inte bara satsar på att sakta ner spridningen, utan att stoppa den helt och hållet. För att lyckas med det så måste vi testa, testa, testa, säger Päivi Räsänen (KD).

Enligt statsminister Marin så har även regeringen ständigt betonat att testningskapaciteten måste öka, vilket också har skett.

– Nu kartläggs möjligheterna att öka provtagningen och enligt den uppfattning jag har fått så är det möjligt att trefaldiga testandet, vilket vi försöker förverkliga så fort som möjligt, säger Marin.

Problem inom matproduktionen

Flera riksdagsledamöter lyfte också fram frågan om hur vårdpersonalen ska orka. Enligt beredskapslagen ska det bland annat vara möjligt att avvika från övertids- och semesterbestämmelser för att kunna hantera krisen.

– Trötthet leder till misstag och jag är oroad för hur personer i kritiska yrken orkar. Vi litar på vårdare och läkare när någonting händer våra nära och kära, men vem ser till att vårdarna klarar av sina jobb? sade Arja Juvonen (Sannf).

Också de ekonomiska problemen diskuterades flitigt. Hannu Hoskonen (C) lyfte fram lantbrukens problem att hitta arbetskraft då säsongsarbetarna inte kan ta sig in i landet.

– Vi har mängder av arbetslösa. Om vi inte kan hitta 16 000 personer som är villiga att jobba för lantbruken så är det någonting allvarligt fel med vårt samhälle. Det här är inte den sista krisen som vi kommer att uppleva och vi måste se till att försörjningsberedskapen fungerar. Vi kan inte köra ner vårt lantbruk som redan krisar sedan tidigare, säger Hoskonen.

Målsmän ansvarar för läroplikt

Flera riksdagsledamöter förespråkar att folk i högre grad borde använda munskydd och undrade över myndigheternas direktiv i frågan.

– Det verkar finnas två olika skolor om nyttan med munskydd och jag kan inte ge svar på vad som är rätt. I första hand är det vår uppgift att garantera att vårdpersonalen har den utrustning som de behöver, medan det nu är upp till människor att själv avgöra om de använder munskydd, sade social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen (VF).

Undervisningsminister Li Andersson (VF) kommenterade också oron för elever som lärarna inte lyckas få kontakt med.

– Jag jämför det med elever som inte dyker upp i skolan. I sådana situationer måste man ta kontakt med målsmännen och om det inte ger resultat kan man vända sig till de stödtjänster som redan finns. Målsmännen har också i de här tiderna ansvar för barnens läroplikt, sade Li Andersson.

Riksdagsledamöterna diskuterade coronakrisen på onsdagen. Flera ledamöter uttryckte oro för att vårdpersonalen begår misstag om de inte får den vila de behöver. Bild: Catariina Salo/SPT

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning