Räsänen försvarar Soinis abortmotstånd: "Många kämpar med sitt samvete"

Päivi Räsänen (KD) anser att samhället lider av en kollektiv skuld med anledning av aborter. Bild: Lehtikuva/Markku Ulander

Varför väcker Timo Soinis abortmotstånd så mycket känslor? Päivi Räsänen (KD) anser att det beror på att samhället har svårt att behandla det faktum att ett foster är en människa och inte en klump vävnader.

Riksdagsledamoten Päivi Räsänen (KD) undrar varför utrikesminister Timo Soinis (Blå) abortmotstånd väcker så stor uppmärksamhet. Senast i torsdags skrev Soini ett blogginlägg, där han berömde Argentinas beslut att säga nej till ett lagförslag som hade gjort det lättare att få abort.

I ett blogginlägg filosoferar Räsänen kring frågan när en människas liv börjar. Enligt Räsänen, som är utbildad läkare, börjar livet i samband med befruktningen. Rent biologiskt kan man inte urskilja en senare tidpunkt då fostret blir en människa, skriver hon.

Abortförespråkare anser allmänt att ett foster inte är en person förrän hen uppnår självmedvetande. Fram till dess är hen bara ett stycke vävnader, anser abortförespråkarna.

Enligt Räsänen är ett dylikt kriterium ovetenskapligt. Varken nyfödda, gravt funktionshindrade eller dementa äldre personer uppfyller kriteriet. Att koppla ihop en persons människovärde med självmedvetande är inte etiskt hållbart, anser hon.

– Ett barn i abortåldern är inte ett känslolöst stycke vävnader, utan en individ, som är kapabel att känna smärta. Läkare och sjuksköterskor vet vad som sker under en abort och många av dem kämpar med sitt samvete, skriver Räsänen.

I Finland är det tillåtet att abortera ett foster fram till 12:e graviditetsveckan, och med specialtillstånd fram till 24:e veckan. Årligen aborteras över 9 000 foster.

– De senaste aborterna görs på barn som i andra sammanhang kan vårdas som prematurer, skriver Räsänen.

Räsänen påpekar att aborter i 90 procent av fallen görs på sociala grunder, det vill säga att föräldrarna inte vill ha barnet. Hon frågar om det är rätt väg att lösa sociala problem genom att avsluta människoliv. Kvinnors rättigheter bör försvaras men inte på de allra minstas bekostnad, svarar hon.

Enligt henne måste uppståndelsen kring Soinis abortmotstånd ses som ett uttryck för den kollektiva skuld som samhället känner med anledning av aborter. Ärendet är helt enkelt för smärtsamt för att det skulle kunna diskuteras.

Läs också: Ledare: Soini utnyttjar abortfrågan för att synas mera på den inhemska arenan

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03