Rara fynd ur den musikhistoriska skattkammaren

Professor Harri Mäki charmade publiken både med sina vackert ljudande och visuellt tilltalande klarinetter.Bild: Sami Perttilä

Klarinettisten Harri Mäki hade rotat grundligare än de flesta för sin kammarmusikkonsert.