Många finländska barn i åldern 12–17 har sett eller blivit utsatta för sexuella trakasserier

Bild: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto

Nina Vaaranen-Valkonen, expert vid Rädda barnen, säger att skam är största orsaken till att unga inte berättar om trakasserier.

Det är vanligt att barn i åldern 12–17 utsätts för sexuella trakasserier i digitala medier enligt Rädda barnens rapport. Undersökningen baserar sig på 3 210 enkätsvar som organisationen har samlat in.

– Över trettio procent av barnen som svarade på enkäten hade sett eller blivit utsatta för sexuella trakasserier, säger Nina Vaaranen-Valkonen.

Enligt Rapporten är skam den största orsaken till varför unga inte berättar ifall de blivit utsatta och nästan hälften av flickorna och 20 procent av pojkarna uppger att de inte skulle berätta om saken för en vuxen. Vaaranen-Valkonen tror ändå att det är möjligt att förebygga många problem.

– Vi hoppas att vuxna skulle ta upp de här frågorna med barnen i ett tidigt skede. Ett barn kan känna sig väldigt villrådigt om någon till exempel skickar en penisbild, men det är lättare för barnen att berätta om saken för en vuxen om man talat sakligt om liknande redan innan någonting händer.

Enligt enkätsvaren var det vanligare att flickor utsätts för trakasserier, tio procent av flickorna och fem procent av pojkarna säger sig ha blivit utsatta.

Av dem som svarat på enkäten ansåg kring 30 procent av pojkarna i högstadieåldern och 20 procent av flickorna att det är okej att be om nakenbilder av sin partner. I gymnasieåldern var det kring hälften. Barnen vet att det inte är tillåtet att skicka vidare nakenbilder, men ändå svarar en tredjedel att deras klasskompisar skickat bilder eller delat dem i till exempel gruppdiskussioner.

– En positiv sak som kom fram i undersökningen är att barnen har de tekniska färdigheterna som krävs för att till exempel blockera personer som skickar någonting osakligt, säger Vaaranen-Valkonen.

Hon tror ändå att man kan förebygga en del av problemen.

– Det är viktigt att barnen inte lämnas ensamma med sina tankar om någonting händer. Därför är förebyggande diskussioner väldigt viktiga, säger Vaaranen-Valkonen.

Rättelse: Tidigare stod det att en tredjedel av finländska barn sett eller upplevt sexuella trakasserier. Men eftersom det inte var frågan om ett slumpmässigt urval går det inte att generalisera så att det skulle gälla hela befolkningen, utan påståendet gäller endast för barnen som svarat på enkäten.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03