Rapport: Välfärd utan kol och olja är fullt möjligt

Vindkraft och andra förnybara energikällor måste öka i framtiden, men om Tyskland och andra länder ska nå klimatmålen hänger det på hur snabbt kolkraften fasas ut. Ekonomin kan växa fastän klimatutsläppen minskar, visar en färsk rapport. Bild: Martin Meissner/TT–AP

Vi kan hejda klimatförändringen drastiskt utan att äventyra den ekonomiska tillväxten, men vi har ingen tid att spilla. Alla slags klimatåtgärder behövs för en fundamental samhällsomställning, säger den brittiske ekonomiprofessorn Paul Ekins.

Fasa ut stenkol och olja, elektrifiera trafiken, energirenovera byggnader, övergå till en mer växtbaserad diet och skala upp tekniker för att binda koldioxid från atmosfären och vid industriella proce...