Rapport: Stora regionala skillnader i fördelningen av invandrare

Enligt Inrikesministeriets statistik är det cirka 8 procent av den finländska befolkningen som för närvarande har utländsk bakgrund. Bild: Jeanette Östman/SPT

En fjärdedel av alla finländare med utländsk bakgrund bor i Helsingfors.

Migrationsverket beviljade över 21 000 nya uppehållstillstånd i fjol. Största delen av de inflyttade kom till Finland på grund av arbete, familj eller studier. Det framgår av Inrikesministeriets senaste lägesöversikt av migrationen.

Cirka 8 procent av den finländska befolkningen har för närvarande utländsk bakgrund, uppger Inrikesministeriet. Enligt Statistikcentralens definition har en person utländsk bakgrund om hen har en eller två föräldrar som är födda utomlands.

På grund av låg nativitet är det inflyttningens förtjänst att folkmängden ökar i Finland. I fjol ökade folkmängden med sammanlagt 10 854 personer.

Den regionala fördelningen av invandrare är väldigt ojämn. Cirka 14,2 procent av befolkningen i Nyland har utländsk bakgrund medan motsvarande andel i till exempel Södra Österbotten är endast 2,4 procent.

En fjärdedel av alla finländare med utländsk bakgrund bor i Helsingfors. Den lägsta andelen invandrare finns i Norra Österbotten, Lappland, Norra Savolax och Norra Karelen. Andelen invandrare i olika regioner beror bland annat på förekomsten av stora internationella arbetsgivare, studiemöjligheter, flyktingförläggningar och kommunernas flyktingpolitiska beslut.

Företagens efterfrågan på kompetent arbetskraft antas öka invandringen till Finland de närmaste åren.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Akademen - en modern klassiker

Mer läsning