Rapport: Småbarnsföräldrar nöjdare än övriga jämnåriga – dricker mindre och äter hälsosammare

Enligt Institutet för hälsa och välfärd mår småbarnsföräldrar på många plan bättre än övriga jämnåriga. Bild: Anna Back/SPT

Småbarnsföräldrar får mindre sömn än andra, men annars mår föräldrarna toppen. När det gäller ekonomi finns skillnader mellan mammor och pappor. Det visar THL:s färska rapport.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har publicerat en rapport som jämför hur småbarnsföräldrar mår jämfört med övriga jämnåriga. Enligt rapporten är småbarnsföräldrar i genomsnitt nöjdare med vad man har åstadkommit i livet än andra.

Rapporten bygger på befolkningsundersökningen Finterveys 2017 och granskar föräldrar med åtminstone ett barn under 7 år.

– Det har talats mycket om den sjunkande nativiteten. I medierna målas det lätt upp en bild av att det är tungt att skaffa barn och att man upplever mindre glädje. Men enligt den här forskningen mår småbarnsföräldrarna bra, säger Annamari Lundqvist, specialforskare vid THL.

Börjar man må bättre av att skaffa barn eller är det de som redan mår bra som skaffar barn?

– Det säger den här undersökningen ingenting om. Vi försöker bara jämföra de personer som har barn med dem som inte har barn.

Nöjda med sina bedrifter

Småbarnsföräldrarna är nöjdare med sitt familjeliv än genomsnittet och framför allt är föräldrarna nöjdare över med vad man har åstadkommit i livet. Av småbarnsmammorna är 82 procent nöjda med vad de har åstadkommit (jämfört med 69 procent bland övriga kvinnor) och detsamma gäller 78 procent av småbarnspapporna (58 procent bland övriga män).

– Det är krävande att ta hand om barn, men de positiva sidorna verkar väga tyngre än de negativa. I det här sammanhanget är det bra att minnas vårt fantastiska rådgivningsnätverk som vi har alla skäl att upprätthålla.

Småbarnsföräldrarna verkar också leva hälsosammare. De dricker mindre alkohol och äter mer frukter och grönsaker. Däremot får föräldrarna mindre sömn än andra.

– Det finns inte mycket att göra åt att små barn ofta vaknar mitt i natten. Den goda sidan är ändå att det går över med tiden. Det är också bra att man talar om det. Många kan få hjälp av sina sociala nätverk, eller vända sig till rådgivningen.

Ekonomiska skillnader

Mammor och pappor har väldigt olika ekonomiska situationer. Småbarnspapporna är nöjdare med sin ekonomi än alla andra grupper, även om skillnaden till övriga män ligger inom felmarginalen. Kvinnorna, och framför allt småbarnsmammorna, ligger efter papporna.

Då det gäller psykisk hälsa verkar småbarnsföräldrarna må bättre än andra. Jämför man med övriga i samma ålder ligger skillnaderna ändå innanför felmarginalen.

– Kring 6 procent av föräldrarna lider av depression och det är väldigt viktigt att identifiera problemen så att föräldrarna kan få hjälp. I de här fallen är rådgivningen i nyckelposition.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning