Rapport: Så ska Norden bli toppregion för uppstartsföretag

På uppstartskonferensen Slush I Helsingfors 2017. Den tidigare Slush-chefen Marianne Vikkula tillsammans med prins William, president Sauli Niinistö, Sveriges prins Daniel och Supercell-grundaren Ilkka Paananen. Bild: Petri Anttila

Norden har goda möjligheter att bli en världsledande region för uppstarts- och tillväxtföretag. Men då krävs bland annat en harmonisering av skattereglerna, enligt en ny rapport.

Rapporten, som på tisdagen överräcktes till de nordiska samarbetsministrarna, har skrivits av Idar Kreutzer, direktör för Finans Norge, på uppdrag av Nordiska Rådet. Rapporten presenterar 16 förslag till hur Norden kan bli bättre på att locka investeringar till uppstarts- och tillväxtföretag.

Idar Kreutzer efterlyser bland annat en harmonisering av skattereglerna i de nordiska länderna i syfte att locka privata finansiärer. Han vill också att de nordiska statsministrarna tydligt för fram sina gemensamma politiska ambitioner att skapa ett nordiskt, världsledande ekosystem för innovationer.

Rapporten påpekar att Norden som enhetlig region är betydligt attraktivare för finansiärer än ett enskilt land.

– För internationellt riskkapital är varje enskilt nordiskt land litet. Tillsammans är vi en av de mest attraktiva regionerna i världen. Låt oss därför skapa en sådan region också för riskkapital, säger Idar Kreutzer i ett pressmeddelande.

I rapporten identifieras särskilt två problemområden: Dels har uppstartsföretag svårt att få finansiering i själva tillväxtfasen, dels ser det ut som om företag inom branscher som hälsoteknologi, cleantech och biotech har svårare att attrahera finansiärer än andra branscher.

– De nordiska regeringarna kan möta de här utmaningarna med hjälp av ett starkare samarbete, säger Kreutzer.

Sina förslag baserar han på ett 60-tal intervjuer med både nordiska och internationella aktörer inom branschen.

Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten välkomnar rapporten och säger att den prickar precis rätt i en tid där vi ser att uppstarts- och tillväxtföretag blir allt viktigare för våra samhällen.

– Norden ligger redan nu högt upp i rankingen på innovationer i global jämförelse. Den här rapporten visar att vi kan bli ännu bättre om vi bara inser värdet i ett djupare nordiskt samarbete, säger Høybråten.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning