Rapport: Finland sämst i Norden på pappaledigheter – pappor rädda för karriärbakslag

Finska pappor är sämst på föräldraledighet i Norden. Bild: Catariina Salo/SPT

Pappor i Norden är rädda för att deras pappaledighet ska straffa sig på jobbet. Ju kortare tid pappor är hemma med barnen, desto mer rädda tenderar de vara.

Enligt rapporten State of Nordic Fathers är finländska pappor sämst i Norden på att ta ut pappaledighet. Rapporten visar också att långa pappaledigheter är normbrytande och skapar samhällsförändring.

Enligt undersökningen söker hemmapappor själva upp information om föräldraskap och utför en större del av arbetet hemma. Också könsstereotypa påståenden som "barn behöver sin mamma mer än sin pappa" och "män visar sig starka även när de är rädda" visar sig i mindre grad hos pappor som väljer att vara hemma med sina barn.

Däremot bekräftar rapportens resultat tidigare studier som visar att män är rädda för att deras föräldraledighet ska straffa sig i form av bakslag i karriären. Om männen inte ersätts av vikarie under föräldraledigheten, känner de personlig skuld för de kollegor som måste göra deras jobb.

Pappor som tar kort föräldraledighet eller ingen ledighet alls, är mer rädda för att föräldraledigheten ska försämra relationen till kollegor och chefer, och ge en negativ inverkan på lön och karriärutveckling. De är också mer benägna att jobba under ledigheter och tycka att arbetet ibland kommer före barnen.

Pappor som tagit en längre period föräldraledigt är mer optimistiska när det gäller chefens och kollegornas attityder. De är också mindre rädda att gå miste om karriärsteg och en god löneutveckling.

– Fynden ska läsas som en instruktion till politiker och företagare att skapa villkor för nya fäder att ta föräldraledigt utan att behöva oroa sig för karriärstraff och ekonomiska bakslag, säger rapportförfattaren Carl Cederström i ett pressmeddelande.

Rapporten bygger på svar från 7 500 män och kvinnor i alla de nordiska länderna. De har svarat på hur kompetenta de känner sig som föräldrar, hur viktigt det är att rättvist dela ansvaret för hem och barn och vad de tror om kollegors och arbetsgivares attityder till att de tar föräldraledigt.

Rapporten State of Nordic Fathers är en regional del av State of the World's Fathers report 2019 gjord av den internationella mansorganisationen Promundo. Den nordiska delen av rapporten är gjord på uppdrag av Nordiska ministerrådet, inom ramen för The Nordic Gender Effekt – de nordiska statsministrarnas initiativ för internationellt kunskapsutbyte om jämställdhet på arbetsmarknaden.

Sverige har störst andel fäder som tar mer än ett halvår föräldraledigt.

Island är det land där flest fäder vill ha länge föräldraledighet.

Finland har störst andel fäder som inte tar föräldraledigt alls.

Danmark har störst andel pappor som enbart är hemma två veckor med sina barn.

Norge visar tydligt att pappornas uttag följer antalet veckor som vikts till fäder i föräldrasystemet.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning