Rapport om basinkomst 2020

Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Social- och hälsovårdsministeriet gör tillsammans med Folkpensionsanstalten en studie om effekterna av försöket med basinkomst. Försöket avslutas vid årsskiftet och studien ska bli färdig senast 2020.

Social- och hälsovårdsministeriet och Folkpensionsanstalten FPA har kommit överens om att göra en utvärdering av försöket med basinkomst. Regeringen inledde försöket i januari 2017 och det fortsätter fram till slutet av 2018. I försöket får 2 000 arbetslösa personer i åldern 25–58 år en basinkomst på 560 euro per månad utan villkor eller behovsprövning.

Utvärderingen kommer att bestå av en registerstudie som FPA ansvarar för. Enligt planen blir studien färdig 2020, men redan nästa år ska ministeriet och FPA kunna presentera information om det första försöksåret, det vill säga 2017.

Huvudsyftet med försöket med basinkomst är att få information om hur basinkomsten påverkar försökspersonernas sysselsättning och inkomst. Dessutom undersöks basinkomstens effekter på försökspersonernas välfärd och hur de upplevt basinkomsten.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33