Rapport: Nedskärningarna i biståndet var "en tragedi"

Finlands utvecklingspolitik, som via folkrörelser stöder bland annat skolor i Bhutan, måste bli långsiktigare, säger Utvecklingspolitiska kommissionen, ett oberoende expertorgan, i en rapport. Bild: Peter Buchert

Finlands utvecklingspolitik måste bli mera målmedveten, långsiktig och resultatorienterad. Den tål inte helomvändningar varje gång vi får en ny regering. I stället ska den stötta Finlands strävan att nå FN:s hållbarhetsmål, säger Utvecklingspolitiska kommissionen.

Finland gör det mesta rätt i bistånds- och utvecklingspolitik, enligt flera utvärderingar. Men för att nå bättre resultat och inte förlora internationellt inflytande måste utvecklingspolitiken, ungefä...