Rapport: Majoritet emot könsstympning

Bild: EPA/UNICEF/ASSELIN

Majoriteten av människorna i länder där stympning av flickors könsorgan förekommer är emot könsstympning, visar en färsk rapport från FN:s barnorganisation Unicef.

Siffrorna som Unicef samlat in visar också att nästan två tredjedelar av pojkarna och männen motsätter sig könsstympningen.

Trots den positiva utvecklingen hotar antalet flickor som utsätts för könsstympning att öka betydligt de kommande femton åren eftersom befolkningen ökar.

Enligt rapporten har åtminstone 200 miljoner kvinnor och barn i 30 olika länder utsatts för könsstympning.

Hälften av de flickor och kvinnor som blivit könsstympade bor i Egypten, Etiopien och Indonesien, men problemet är globalt: flickor och kvinnor över hela världen utsätts.

I de flesta länder där könsstympning förekommer utförs den innan flickan har fyllt fem år.

Vissa framsteg

Andelen könsstympade flickor i åldersgruppen 15–19 har sjunkit från 51 till 37 procent mellan åren 1985 och 2015. Sedan 2008 har över 15 000 samhällen i över 20 länder deklarerat att de helt fått stopp för traditionen att skära i flickors könsorgan. Fem länder har kriminaliserat sedvänjan.

I rapporten har Unicef sammanställt information från över 90 nationella undersökningar. Det är den mest täckande statistiska undersökningen om könsstympning.

Unicef och FN:s befolkningsfond UNFPA leder tillsammans världens största program mot stympning av kvinnors och flickors kön. Ett av FN:s nya mål för hållbar utveckling är att könsstympningen ska ha upphört 2030.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning