Rapport: Kvinnor behövs i Börsklubben

Utredarna oroar sig över klubbens ekonomiska framtid om kvinnor inte får röstas in. Bild: Lehtikuva/Martti Kainulainen

Börsklubben har utrett vad det skulle innebära ifall kvinnor fick vara medlemmar och är redo att rösta om saken. Samtidigt har antalet medlemsansökningar rasat, skriver Suomen Kuvalehti.

Under sommaren har en arbetsgrupp på fyra personer utrett frågan om Helsingfors Börsklubb ska godkänna kvinnor eller fortsätta som herrklubb. Resultatet är en rapport på sju sidor som rekommenderar medlemmarna att rösta in kvinnor i klubben, skriver Suomen Kuvalehti.

En av orsakerna är det stora medlemsraset. Fram till augusti i år hade klubben fått sju nya medlemsansökningar, medan det vid samma tid i fjol kommit kring 50.

Samtidigt har fyra betydande aktörer inom finansbranschen slutat betala avgifterna för sina medlemmar, vilket lett till att 20 medlemmar sagt upp sig från klubben. Hittills har ungefär 41 procent av medlemsavgifterna betalats direkt av arbetsgivarna.

I rapporten är man därför oroad över föreningens ekonomi och betonar att ett fortsatt förbud mot kvinnor skulle försämra bilden utåt och leda till betydande ekonomiska förluster.

"Redan nu har flera tillställningar som klubben ordnat tvingats avbokas och omsättningen från privattillställningar har fallit med fem procent jämfört med i fjol."

Snart går även det förmånliga hyreskontraktet i Börshuset ut, och att fortsätta som en herrklubb kan försämra chanserna att få ett lika bra kontrakt, står det i rapporten.

Även styrelsen har förordat kvinnofrågan och konstaterar att de vill att Börsklubben fortsätter vara en livskraftig businessklubb, "vilket skulle vara svårt i dagens Finland om man stänger dörren för kvinnor".

"Alternativet skulle vara att bli en fritidsklubb för herrar, vilket enligt styrelsen är ett mycket sämre scenario för framtiden", skriver ordförande Finn Wardi i ett medlemsutskick som Suomen Kuvalehti tagit del av.

Följer med Handelsgillet

Frågan om kvinnliga medlemmar har varit på tapeten rätt länge. I en enkät i våras var 53 procent av Börsklubbens medlemmar redo att rösta för en förändring. Det är ändå inte tillräckligt för att få till stånd en stadgeändring.

I Börsklubben krävs två tredjedelars majoritet under två påföljande medlemsmöten. På Handelsgillet krävs däremot fullständig enighet.

En medlemsundersökning tidigare i veckan bland Handelsgillets medlemmar visade att 36 procent av medlemmarna säger nej till kvinnor.

Hur det går i Börsklubben klarnar delvis den 26 september då klubben samlas till första möte för att rösta om kvinnliga medlemmar.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning